Dự án trồng cây ở tuyến đường bắc nam qua địa phận huyện Quốc Oai, Hà Nội

Trên tuyến đường Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, công ty Cây xanh Gia Huy cùng với chủ công trình đã triển khai trồng cây tại tuyến đường này. 

Dưới đây là một số hình ảnh chụp tại dự án trong lúc trồng và sau khi trồng:

 

trồng cọ tại dự án tuyến đường Bắc - Nam đi qua đị phận huyện Quốc Oai, Hà Nội

 

hoàn thành dự án trồng cây tại tuyến đường Bắc - Nam qua địa phận Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Gửi câu hỏi thắc mắc cho chúng tôi

Bình luận của bạn

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI