Cây trồng viền không chỉ giúp ngăn cách các diện tích khuôn viên mà còn tạo cảnh quan rất đẹp cho khuôn viên đô thị hay trong sân vườn nhà bạn. Tham khảo các loại cây trồng viền do chúng tôi đã tổng hợp sau......

Sân vườn truyền thống của Nhật Bản mang đặc trưng nổi bật là sự kết hợp chặt chẽ của các vật thể thiên nhiên thu nhỏ qua bàn tay của con người. Sự đặc trưng của một không gian thiền định, trầm lặng. Nghệ thuật trang trí ...

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI