Cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên. Công ty cây xanh gia huy tuyển dụng nhân viên cho vị trí giao nhận hàng. Số lượng tuyển 5 người, bao ăn ở, đi lại, lương 6 triệu....

Công ty cây cảnh Gia Huy tuyển dụng nhân viên giao hàng....

01

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI